Kho Máy Cũ

Likenew

iPhone 6S 64Gb Gold

iPhone 6S 64Gb Gold

Á Châu : 9.800.000 đ

like new

 iPhone 6S 64Gb Grey

iPhone 6S 64Gb Grey

Á Châu : 9.600.000 đ

Likenew

 iPhone 6S 64Gb Silver

iPhone 6S 64Gb Silver

Á Châu : 9.600.000 đ

Likenew

 iPhone 6S 16Gb Gold

iPhone 6S 16Gb Gold

Á Châu : 7.300.000 đ

like new

iPhone 6S 16Gb Silver

iPhone 6S 16Gb Silver

Á Châu 7.100.000 đ

Likenew

 iPhone 6S 16Gb Grey

iPhone 6S 16Gb Grey

Á Châu 7.100.000 đ

Like new

 iPhone 5S 16Gb Gold

iPhone 5S 16Gb Gold

Á Châu: 3.600.000 đ